Підписатися на RSS

Робота органу учнівського самоврядування
ЗОШ І-ІІІ ступенів села Гадинківці

Самоврядування це –

·Метод організації дитячого колективу, який забезпечує формування відносин відповідальної залежності в колективі та організаторських рис окремої особистості;

·Складова частина системи педагогічних закладів, оскільки воно вирішує специфічні завдання у створенні єдиного колективу дорослих і дітей;

·Наслідок педагогічного управління дітьми з боку дорослих;

·Принцип організації життя дитячого колективу;

·Діяльність, яка здійснюється самими дітьми, включаючи постановку мети, її розробку та спрямована на вдосконалення колективу і кожної особистості зокрема.


«Перетворити процес виховання на радість» - таке завдання поставила перед собою учнівська рада, яка є органом учнівського самоврядування у нашому навчальному закладі, метою діяльності якої є:

·Розвиток навичок творчого вирішення завдань, створення позитивної мотивації та зацікавленості учнів;

·Формування вміння мислити, узагальнювати;

·Виховання поваги до колективу, почуття відповідальності;

·Налагодження тісних контактів і взаєморозуміння між різними гілками громадськості, спільне вирішення проблем, профілактика виникнення конфліктних ситуацій;

·Необхідність у творчому ставленні до справи шкільного самоврядування;

·Використання нових інноваційних технологій у виховній роботі.

Засідання учнівської ради відбуваються один раз у місяць. Під час таких засідань учні планують дитяче дозвілля, навчаються самостійно мислити, аналізувати, приймати рішення, думати не лише про себе, а й про тих, хто поряд, поважати їх та їхні права. У школярів виховується почуття патріотизму, відповідальності, громадянської свідомості та активності.

Діяльність учнівського самоврядування здійснюється за чітко складеними планами: засідань учнівської ради та кожного сектору.

Діти, які входять до складу учнівської ради, набули вже деякого досвіду в плануванні.

На засіданнях активу розглядаються такі питання:

-затвердження плану проведення засідань активу та роботи дитячого колективу на 1 та 2 півріччя;

-результати проведення рейдів –перевірок, огляду куточків та озеленення кімнат;

-визначення завдань щодо роботи секторів;

-підведення підсумків на звання «Кращий клас року», «Учень року».

-проведення акцій «Посади калину», «Діти - дітям», «Добро починається з тебе», «Годівничка»; «Подаруй посмішку дитині», «Від серця до серця».

Важливо ,що самостійна діяльність дітей не закінчується на проведенні конкурсів та дискотек, хоч це служить розвитку відповідальності за доручену справу, а з’являються і організовуються учнями нові форми роботи, як от:

- рейди – перевірки санітарного стану класів,

- озеленення класних кімнат,

- волонтерська допомога;

- участь у благодійних акціях.

Адже діти розвиваються не тільки під час навчання ,але й в ході виконання різноманітних доручень, беручи участь у різних видах діяльності, де вчаться пізнавати життя.

Наша учнівська рада поділяється на п’ять секторів:

- Соціальний сектор;

- Сектор національно-патріотичного спрямування.

- Інформаційний сектор;

- Сектор правопорядку, дисципліни, захисту прав і гідності учнів;

- Сектор організації змістовного дозвілля;

Соціальний сектор:

- координує роботу наставників молодших школярів;

- організовує бригади учнів для ведення догляду за пам’ятниками, могилами;

- організовує заходи, спрямовані на утвердження здорового способу життя, формування навичок, сприятливих для здоров’я (конкурси плакатів, виступи агітбригад);

- забезпечує участь учнів школи у Всеукраїнських акціях, та операціях.

Ми провели старт гри-подорожі «Галичаночка» для молодших школярів.

Завдання сектору національно-патріотичного спрямування такі:

· керувати проведенням заходів щодо відзначення тематичних державних свят,

· організовувати святкування пам’ятних дат видатних історичних діячів, письменників, художників, композиторів України та наших земляків,

· відзначення релігійних свят (Різдво, Великдень).

· координувати роботу руху учнівської молоді «Стежиною батьківського краю» в рамках Всеукраїнського руху «Моя земля - земля моїх батьків»,

· координувати роботу молодіжних товариств, що діють в школі: «Молода просвіта», козацько-стрілецьке товариство імені Петра Дорошенка.

· керувати проведенням заходів військово-спортивного спрямування, а саме: конкурси стрілецької, повстанської пісні, патріотичної поезії, козацькі забави.

Завдання інформаційного сектору такі:

·інформувати учнів про роботу учнівської ради;

·вести документацію органу учнівського самоврядування;

·проводити соціологічні опитування, анкетування учнів школи,

·збирати на засідання учнівську раду чи голів секторів.

Сектор правопорядку, дисципліни, захисту прав та гідності учнів.

- відстоює інтереси учнів з метою реалізації потреб та запитів учнів;

- захищає права та свободи учнів;

- організовує чергування класних колективів по школі;

- виховує в учнях бережливе ставлення до збереження шкільного майна;

- призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи;

- керує проведенням заходів на правову тематику.

Завдання сектору організації змістовного дозвілля такі:

·вивчати побажання учнів щодо культурного і змістовного дозвілля;

·допомагати у проведенні заходів, спрямованих на підвищення якості знань учнів (конкурси плакатів, інтелектуальні ігри, тематичні тижні);

·керувати проведенням культурно-масових заходів, шкільних вечорів;організовувати екскурсії, загальношкільні виставки.

Голова учнівської ради координує роботу учнівських об’єднань руху «Стежиною батьківського краю», які працюють за напрямами:

·«Оберіг»,

·«Еколог»,

·«Слово у пісні, пісня у слові»,

·«Милосердя».

Засідання командирів учнівських об’єднань по напрямах роботи проходить раз у місяць.

Діяльність органів учнівського самоврядування є однією з важливих умов залучення учнів до громадської діяльності, для налагодження демократичних стосунків між учнями та адміністрацією школи, для активізації учнів у формуванні навчального – виховного процесу, для створення умов для розкриття творчого потенціалу учнів, сприяння їх інтелектуальному, культурному, духовному, фізичному розвитку, для захисту і реалізації прав та свобод учнівської молоді.

Поділ учнівської ради на сектори довів свою ефективність. Учнівська рада працює як керівний орган учнівства в школі. Кожен сектор має свою ділянку роботи.

Таким чином, позаурочна виховна діяльність є важливим фактором формування фізичного, психічного, соціального і духовного здоров'я школярів. Вона створює необхідні умови для розширення і поглиблення досвіду спілкування і взаємин дітей, становлення тих якостей і властивостей, які притаманні здоровій людині. Крім того, під час діяльності дитина вчиться безконфліктно взаємодіяти з однолітками, розвиває комунікативні навички, самореалізується в колективі.

Учнівська рада завжди намагається зробити позаурочний час школярів змістовним, насиченим та цікавим!

Роботу учнівського самоврядування можна назвати ефективною. Сектори працювали на належному рівні та допомагали в організації виховної роботи в щколі. А учнівська рада намагалася працювати як організаційний орган учнівства в школі.

Залучення школярів до участі в управлінні шкільним життям забезпечує розвиток ініціативи, вчить учнів приймати нестандартні рішення, критичного аналізу подій, умінню відстоювати власну позицію.

Формувати дитину як особистість, розвивати вічні цінності, відповідальність за те, що відбувається навколо.

Учнівське самоврядування забезпечує формування здібностей, властивостей психіки, які дозволять повною мірою реалізувати себе у майбутній професії, громадському житті, сім’ї.

Для реалізації цих завдань у школі розроблено план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, районні заходи.

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній реалізації виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. Пріоритетним у виховній роботі школи є:

- реалізація компетентісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
- залучення молоді до національної та світової культури;
- збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;
- виховання патріотизму, громадських якостей особистості;
- забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

Головне завдання школи - виховати психічно і фізично здорових громадян, здатних до саморозвитку, самовдосконалення, готових до нових суспільних відносин.

Кiлькiсть переглядiв: 50