Підписатися на RSS

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

ШКІЛЬНОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

1. Загальні положення

· Правила користування бібліотекою Елітнянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами і доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000р., «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. № 319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06.2001р. № 538/5729, «Положень про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.99р. № 139, «Проекту типових правил користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладу» (газета «Шкільна бібліотека плюс»-2003.- № 1-2.-с.22-25).

· Правила користування бібліотекою – це документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов’язки користувачів.

· Правила затверджуються директором навчального закладу.

· Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі та читальному залі.

2. Порядок користування бібліотекою

· Учні школи записуються до бібліотеки в груповому порядку (під час першої екскурсії до бібліотеки). Співробітники та вчителі за паспортами. Новоприбулі учні записуються в індивідуальному порядку.

· На кожного читача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.

· При запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування нею та підтвердити зобов’язання про їх виконання підписом у читацькому формулярі.

3. Порядок користування абонементом та читальним залом.

· Термін користування документами, які видані на абонементі, не більше 14 днів.

· Навчальна, методична література видається вчителям на час навчання з обов’язковим поверненням всіх документів наприкінці навчального року.

· Періодичні видання видаються лише в читальному залі.

· Кількість документів, які видаються в читальному залі, не обмежена.

· Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, альтернативні підручники видаються лише в читальному залі.

4. Права, обов’язки та відповідальність користувачів.

Користувач має право:

· Безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами.

· Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та прядок доступу до неї.

· Отримувати у тимчасове користування необхідні документи.

· Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією).

· Брати участь у заходах, які проводяться бібліотекою.

· Обиратися до бібліотечного активу, надавати практичну допомогу бібліотеці.

· Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користується.

· Подавати адміністрації Елітнянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. зауваження та пропозиції щодо роботи бібліотеки.

· Безоплатно отримувати у тимчасове користування документи із фондів бібліотеки.

Користувач зобов’язаний:

· Дотримуватись Правил користування шкільною бібліотекою.

· Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати і не загинати сторінки.

· В отриманих підручниках обов’язково вказувати прізвище учня та рік навчання.

· Здійснювати необхідний ремонт отриманої книги самостійно або на замовлення.

· Повертати документи не пізніше встановленого терміну (14 днів).

· Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.

· У разі вибуття з Елітнянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. повернути документи, що за ним зафіксовані.

· Класний керівник отримує підручники на клас та повертає їх згідно графіка.

· Класний керівник веде облік підручників виданих на клас.

Відповідальність користувачів:

· У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівнозначними (за визначенням бібліотекаря) документами, або внести кратне відшкодування вартості документа. Вартість визначається бібліотекою.

· За підручники, видані на клас, відповідає класний керівник.

5. Права та обов’язки бібліотеки.

Бібліотека зобов’язана:

· Формувати універсальний бібліотечний фонд з урахуванням змісту навчання в школі.

· Організовувати, раціонально розміщувати та вести облік бібліотечних фондів.

· Пропагувати книгу і читання засобами бібліотечної роботи, сприяти підвищенню культури читання.

· Виконувати довідкову та інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування.

· Систематично слідкувати за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих документів.

· Організовувати ремонтні та палітурні роботи.

· Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи користувачів.

Бібліотека має право:

· Визначати зміст та форми своєї діяльності.

· Знайомитись з планами навчально-виховної роботи школи.

· Ставити до відома адміністрацію школи про порушення користувачами основних вимог до користування документами.

Кiлькiсть переглядiв: 29